Krossin yrittäjätoiminnan tavoitteet

Krossin yrittäjäosasto tahtoo kehittää Krossin aluetta tunnetuksi ja toimivaksi yritysalueeksi, joka toimii esimerkkinä Turun seudulla myös yrittäjien aloitteellisuudessa sekä yhteistyöhengessä.

KROSSIN VISIO

• Krossin alue on selkeästi profiloitunut

• Alueella toimii 4 vahvaa klusteria ja sen palvelutarjonta kohdistuu selkeästi 4 asiakaskohderyhmään

• Alueen kaupallisesta kehittämisestä sekä markkinoinnista vastaa alueen oma yrittäjäryhmittymä, joka voi olla oma yhdistyksensä tai esim. Kaarinan yrittäjien alayhdistys

• Alueella toimii vähintään 200 yritystä, joilla on yhteensä yli 2000 työntekijää

LINKKI: Krossissa toimivat yritykset

1. Liikennejärjestelyt

– liikenteen sujuvuus

– yhteydenpito tiehallintoon ja kaupunkiin

2. Opasteet

– alueen opastesuunnitelma pilottina

– rahoituksen hankkiminen

3. Lähialueyhteistyö

– Piikkiön yrittäjät ry: Krossinkadun jatko Piikkiön puolella

– Paraisten yrittäjät ry: Krossi porttina saaristoon, yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen

4. Sisäinen markkinointi ja viestintä

– Krossi-tunnus, Krossi-materiaalit,

– maamerkki

– Krossin logo markkinointiin tai nimenä esitteisiin kaikilla yrityksillä

– tietoa Krossin yrityksistä juttuina lehdille ja nettiin

5. Kaavoitus ja uudet yritykset

– toimivan yrityssijoittelun aikaansaaminen, uusia yrityksiä alueelle

– yksityisten tonttien myynnin edistäminen

Aiheita käsitellään aamukahvitilaisuuksissa. ILMOITTAUDU MUKAAN!