Lojuuko kaapin pohjalla vanha tietokone? Ovatko laatikot täynnä vanhoja matkapuhelimia? Hiljenikö 20 vuotta vanha pesukone? Asiakkuusvastaava Markku Kulmala ja tuotantopäällikkö Jari Pinnioja ovat kunnostautuneita pienten ja suurten elektroniikkalaitteiden kierrätyksen ammattilaisia. Vanhoistatietokoneen osista voi saada vielä toimivan työjuhdan itselleen.

Ekokaarina Oy (aikaisemmin Ekokaarina ry) aloitti 2004 yhdistystyyppisenä sosiaalisena yrityksenä. Yrityksen toimintaan kuuluvat käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eli SER-romun vastaanotto, varastointi, käsittely sekä kierrätystoiminta. Kaikki pienet ja suuret laitteet, jotka toimivat sähköllä, kuuluvat tähän keräykseen. Sosiaalisen yrityksen toimintaan liittyy pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen sekä tarvittaessa
koulutuksen järjestäminen. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Kaarinan kaupunki, Työ- ja elinkeinotoimisto, Turun Seudun Jätehuolto Oy sekä Raha-automaattiyhdistys.

Krossi on hyvä alue yrittämiselle

Kaarinan Krossin yritysalue on luonut loistavan toiminta-alueen kierrätyskeskukselle. Markku Kulmala ja Jari Pinnioja toteavatkin, että Krossin yrittäjistä on tullut hyviä kauppakumppaneita. Ekokaarinasta on tullut miesten mukaan Kaarinassa suosittu SER-romun vastaanottokeskus ja paikka tunnetaan jo melko hyvin. ”Ei romu maailmasta lopu”, Markku ja Jari naureskelevat. Välillä joukkoon eksyy myös muuta tavaraa, kuten huonekaluja. Markku ja Jari toivoisivat kierrätettävien ja käyttökelpoisten yksilöiden toimitettavan esimerkiksi Kierrätyskeskuksen yhteydessä toimivalle kirpputorille, Koristontie 1.

Vastaanotto on yksityiselle asiakkaalle maksutonta

Yksityisille henkilöille tavaran toimitus on pienissä erissä maksutonta, kun taas yrityksille EkoKaarina tarjoaa palveluitaan sopimuksen mukaan. Markku ja Jari kertovat vuosittaisista kevätsiivouksista, joissa he ovat käyneet auttamassa ja siivoamassa mm. taloyhtiöiden varastoja pyöränraadoista ja muusta sekalaisesta romusta. Tarvittaessa Ekokaarina avustaa ja ohjeistaa kierrätykseen liittyvissä asioissa. Asiakaskin voi auttaa kierrätyksessä poistamalla esimerkiksi kierrätykseen kelpaamattomat pölynimurien pölypussit. Myös ongelmajätteeksi luokiteltavien tulostimien värikasettien irroittaminen laitteesta ja niiden säilöminen mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen säilytyspussiin tai pakkauslaatikkoon auttaa. Värikasetit tulee toimittaa esimerkiksi ongelmajätteen vastaanottopisteeseen. Vanhat tietokoneet ja kuvaputkitelevisiot ovat miesten mukaan Ekokaarinassa tuttu näky. Joskus kierrätettäväksi tuodaan historiallisesti arvokkaita ja kiinnostavia esineitä. Näitä yritetään mahdollisuuksien mukaan pelastaa. Jari Pinnioja kertoo pelastaneensa viimeisimpänä vanhan morsetuskoneen. Arvotavaraa tuodaan harvemmin, mutta Markku Kulmala kertoo asiakkaiden olevan hyvin valveutuneita tuodessaan vanhat kuvaputkitelevisiot oikeaan paikkaan, jossa laitteet voivat löytää uuden omistajan.

Sertifikaatti takaa oikeaoppisen SER-romun kierrätyksen

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että SER-romun kierrättäminen on vaativa ja monipuolinen prosessi. Laitteista täytyy irroittaa kaikki ympäristölle haitalliset osat ja käsitellä asianmukaisin menetelmin. Murskaamalla tapahtuvalla SER-romun käsittelyllä tulokset eivät ole yhtä hyviä, sillä joukkoon sekoittuvat myös laitteissa esiintyvät ongelmajätteet. Markku ja Jari antavat hyvänä esimerkkinä kannettavan tietokoneen, josta löytyy paljon hyötyjätettä ja ongelmajätettä.
Näytön taustavaloissa on muun muassa elohopeaa, joka on ympäristömyrkky. Kannettavista eritellään metalliosia, kuten esimerkiksi kulta ja kupari. Näitä voidaan edelleen hyötykäyttää uusissa laitteissa. Muoviosat, akut ja paristot eritellään omiin ryhmiinsä loppukäsittelyä varten. EkoKaarinan yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on kaatopaikkajätteen minimoiminen. Ekokaarina käsittelee kaiken SER-romun ISO 14001:2004 sertifikaatin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikki vastaanotettu SER-romu käsitellään oikeaoppisesti kierrätystä varten. Tarvittaessa EkoKaarina huolehtii myös, ettei tietokoneiden kovalevyille jää tärkeitä asiakirjoja tai tiedostoja.

Käytettyä voi myös hyödyntää

Kierrätyksen ohella EkoKaarina kunnostaa muun muassa vanhoja tietokoneita myytäväksi uusiokäyttöön. Tietokoneita toimitetaan paljon, joten varaosia on riittävästi. Markku ja Jari kertovat hyvänä vinkkinä, että vanhoista tietokoneista voi saada vielä oivan työjuhdan itselleen.