Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta.  Työsuorituksesta maksetaan korvaus luonnolliselle henkilölle palkkana, tai yritykselle maksamalla sille työkorvauksena esitetty lasku. Vähennys tehdään verotuksessa sinä vuonna, jona palkka, palkan sivukulut tai yrityksen lasku on maksettu. Maksun perusteena on oltava kotona tapahtuva hoito- ja hoivatyö,  tai asunnon /vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vuoden 2009 alusta voi vähentää myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä aiheutuneet kustannukset, kuten television, tietokoneen, digilaitteiden ja niiden oheislaitteiden asennus- ja kunnossapitotyöt.

Vähennys puolisoiden kesken

Vähennys jaetaan puolisoiden kesken siten kuin he ovat sitä ennen verotuksen päättymistä  vaatineet.  Jos vähennystä  tai osaa siitä ei voida vähentää sitä vaatineen puolison veroista, siirtää verohallinto loppuosan toisen puolison verojen vähennykseksi.  Kummankin puolison omavastuuosuus on 100 euroa.

Vähennykseen oikeuttavat kustannukset

Vähennyksen määrä on 60% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, joka on maksettu ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle, tai yleishyödylliselle yhteisölle, esimerkiksi urheilu- tai nuorisoseuralle.  Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, saa vähentää 30% palkasta ja palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Maksaja voi vähentää myös isovanhempiensa puolesta maksamansa kotitaloustyökulut.

Vähennyksen määrä

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2009 on 3000 euroa vuodessa. Vähennystä ei enää lasketa erikseen hoito- ja hoivatyön ja toisaalta remonttityön mukaan, vaan 3000 euroa voi käyttää kaikkeen kotitaloustyöhön.Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Täyden vähennyksen saa 5.166 euron kustannuksista, jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yrittäjä (5.166  x  60%  miinus 100 euron omavastuu).  Jos työn tekee palkattu henkilö ja palkan sivukulut ovat 25% saa täyden vähennyksen 5650 euron kustannuksilla (5.650 x 30%  plus 25% .x .5.650 .miinus omavastuu 100 euroa).

Mitä on kotitaloustyö?

Esimerkiksi kodin hoito, siivous, ruuanlaitto, vaatteiden huolto, nurmikon leikkaus, pihan auraus, mökkitalkkaripalvelut ja vastaavat työsuoritukset ovat vähennykseen oikeuttavaa kotitaloustyötä. Vähennystä ei saa esimerkiksi huonekalujen verhoilusta, suunnittelutyöstä, jätteiden kuljetuksesta tai muuttopalveluista.

Ennakkoperintärekisteri

Työn suorittavan yrittäjän ja yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin, mutta yleishyödylliselle yhteisölle maksettu kotitaloustyön korvaus oikeuttaa vähennykseen, vaikka yhteisö ei olekaan ennakkoperintärekisterissä eikä harjoita veronalaista toimintaa.Palkka.fi tekee laskemisen ja vähentämisen helpoksiSaat vähennyksen suoraan esitäytetylle veroehdotuksellesi, kun käytät Palkka.fi palvelua. Silloin sinun ei tarvitse täyttää erillisiä lomakkeita veroehdotuksen liitteiksi. Voit laskea palkatun työntekijän palkan ja sivukulut Palkka.fi ohjelmalla, joka hoitaa kaikki lakisääteiset ilmoitukset automaattisesti puolestasi.Voit myös maksaa kotitalous- tai asunnon kunnossapitotyöstä saadun laskun Palkka.fi palvelulla. Maksetusta laskusta siirtyy kotitalousvähennys suoraan verotustietoihisi. Voit seurata vähennyksen kertymistä vuoden aikana palvelun ”Ilmoitukset” näytöltä. Tarvitset vain henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin, jonka avulla pääset tunnistautumaan Palkka.fi palveluun.

Toimi näin kun lasket palkan:

1. Tallenna tietosi sekä työntekijän tiedot Palkka.fi palveluun

2. Syötä palkkatapahtumat

3. Tee kotitalousvähennysvaatimus ja anna selvitys  vähennyksen  perusteista

4. Palvelu lähettää automaattisesti kotitalousvähennysilmoituksen verottajalle

5. Voit seurata vuoden mittaan vähennyksen kertymää palvelussa

6. Verottaja täyttää esitäytetylle veroilmoituksellesi palvelun kautta ilmoitetun kotitalousvähennyksen

Vastaavasti, jos maksat palveluyrityksen laskun, tunnistaudut ensin verkkopankkitunnuksilla itse palveluun ja syötät omat tietosi. Sitten voit syöttää palveluyrityksen laskut, tarkistaa ennakkoperintärekisterimerkintätiedot, tehdä verovähennysvaatimuksen ja maksaa laskut. Voit myös syöttää jo maksettujen laskujen tietoja palveluun koko vuoden 2009 aikana. Näin säästyt erillisten vähennysvaatimuslomakkeiden täytöltä. Alkuperäiset laskut tai niiden kopiot sinun tulee kuitenkin säilyttää itselläsi. Henkilökohtaisen vähennyksen maksimimäärän ylittävä osuus siirtyy palvelussa automaattisesti puolisolle.